کپشن خیلی خیلی خیلی خیلی مهم

اول لیدی باگ باید دوبله کنه بعد که دوبله کرد میذارم توی آپارات که کت نوار دوبله کنه صدای اصلی یا همون موزیک که روش هست قطع نشه آزاد باشه دوما کسیایی که میگم دوبله تیتان ها رو کی شروع می کنیم آخه برادر من خواهر من چند بار بگم هر وقت شخصیت ها تقریبا پر شد دیگه اینقدر مخ منو نخورید بعد اجی الینا دوبله بلاندی رو رو سریعتر دوبله کن ما وقت نداریم باید دوبله کنیم با تشکر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید