تزریق فیلر در کلینیک آرتان

فیلرها به پرکننده های پوستی گفته می‌شوند که به روش تزریق به صورت موضعی به زیر پوست انتقال یافته و موجب رفع عیوب و زیبا سازی مناطقی مانند لب، چانه، گونه، زیر چشم و ... می‌شوند. تلفن : 09120584428
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید