آجــی هــا کـپـشـن♥️

اگه اجی بدی بودم ببخشید می دونم خیلی هاتون مثل ایسان میگید اره اجی ایسان به خاطر حرفی که زدم ببخشید عصبی بودم چون اجی درسا ناراحت بود و دوست نداشتم ناراحتیش رو ببینم ): ببخشید آجی آیسان بازم میگم اگه : بد بودم ، سر نزدم ، ببخشید ^^
ویدیوهای جدید