پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان؛ کالابرگ الکترونیک

شبکه یک - 4 بهمن 1401- 23:30| علی شهیدی- دبیر کمیته اجرای هدفمندی یارانه گفت: سیاست‌گذاری حوزه رفاه اجتماعی چند تا محور و چند حوزه دارد ازجمله حوزه سلامت و حوزه حمایت از نگاه مردم چگونه باشد و به سمت روش‌هایی برویم که فقر را از بین ببریم و چگونه صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت کنیم همه این‌ها برمی‌گردد که باید اطلاعاتی و داده‌هایی داشته باشیم که بتوانیم مدیریت کنیم پس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تشکیل شد تا این پایگاه بتواند حکمرانی مبتنی بر داده‌ها را در کشور اجرایی بکند. با بیمه سلامت یک برنامه‌ای را اجرا کردیم و حدود 3 دهک پایین جامعه را به‌صورت فعال بیمه کردیم درصورتی‌که خود افراد شاید ندانند که بیمه هستند و وقتی به مرکز درمانی می‌روند متوجه می‌شوند که تحت پوشش بیمه هستند. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌تواند یارانه پنهانی که بیشتر دست ثروتمندان است را میزان توزیع یارانه را به تفکیک کد ملی یارانه‌های پنهان را نشان بدهد و این در توزیع یارانه‌ها خیلی کمک می‌کند. طرح کالابرگ الکترونیک قرار است به‌صورت آزمایشی انجام بشود و اکنون در حال اجرا است و این طرح آزمایشی ادامه پیدا می‌کند و در کل کشور اجرایی می‌شود ولی طبیعی است که اگر مردم استقبال نکنند و این طرح متوقف می‌شود. مردم ترجیح می‌دهند که این یارانه به‌صورت نقد به دستشان برسد و هرکاری دوست دارند انجام بدهند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید