پرافتخارترین نهاد ملی ایران زمین کدام است؟

گوشه ای از سخنان رهبر انقلاب در دیدار پاسداران انقلاب اسلامی در مورد نهاد ملی و میهنی و مردمی سپاه و نقاط قوت و افتخارآفرین آن.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید