کنکور سراسری مرحله اول _ دی‌ماه ۱۴۰۱

با اعلام سازمان سنجش؛ آزمون سراسری ۱۴۰۲ به صورت دو مرحله ای برگزار می شود مرحله اول در دی ماه ۱۴۰۱ در کشور برگزار شد، در شهرستان خرم بید هم این کنکور عرصه رقابت بیش از ۷۰۰ داوطلب آزمون سراسری در ۵ گروه آزمایشی بود. این ویدئو گزارشی است از برگزاری مرحله اول بزرگترین رقابت علمی کشور در شهرستان خرم‌بید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید