ماه تارنوازان - علی‌اصغر عربشاهی

خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرای خصوصی به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ در نوا و دشتی از علی‌اصغر عربشاهی که برای نخستین بار از طریق رسانه خصوصی منتشر می‌شود. تا پایان ماه تارنوازان همراه ما باشید دانلود از سایت خصوصی: Khosousi.com/?p=15700
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید