قیمت اموزش رانندگی حرفه ای استاد مهرپویا در تهران و کرج

قیمت آموزش رانندگی بستگی به سطح آموزش مربی رانندگی دارد ،مربی که با کیفیت و با تخصص بالا آموزش دهد قیمت آموزش بالایی دارد و مربی که سطح اموزش درجه دو و درجه سه دارد به ترتیب قیمت آموزش رانندگی مشخصی دارند. راننده شدن یک هنرجو تا ۹۰ درصد بستگی به کیفیت آموزش یک مربی حرفه ای دارد ٪ مربی رانندگی خوب زمانی که در طی اموزش ببیند که هنرجو ضعفی را دارد با توجه به اون ضعف که از هنرجو می بیند تمریناتی منحصر به فرد را به هنرجو ارائه می دهد تا این هنرجو هنر کافی در رانندگی مهارت لازم را کسب نموده و کنترل خودروی خود را به راحتی بدست آورد. کسانی که گواهیدار راننده مبتدی هستند یا در آزمون شهری هنوز قبول نشدند و به خوبی کنترل و هدایت خودرو را ندارند اگر به دنبال قیمت آموزش رانندگی باشند توقع نداشته باشند که یک مربی خوب را در انواع سایت ها پیدا کنند. متاسفانه با توجه به شرایط بیکاری در جامعه افرادی سود جو وارد این شغل آموزش رانندگی می شوند،که اصلا صلاحیت مربی اموزش رانندگی را از هر لحاظ ندارند و خود را به عنوان یک مربی حرفه ای رانندگی معرفی می کنند و هنگامی که وارد این شغل شدند هیچ استاد آموزش رانندگی نداشتند که دوره مربیگری آموزش رانندگی را کامل ببینند و متاسفانه بعضی از مربیانی که خود را در سایت یا در انواع سایت های آموزش رانندگی هستند دارای هیچ مدارک کافی برای اثبات مربی بودن ندارند. بهترین مربی رانندگی کسی است که اول اخلاق خوب داشته باشد و بعد انسان دوست باشد و مخصوصاً شغل خود را دوست داشته باشد اولین تمرینی که به هنرجو باید بدهد کنترل گاز می باشد و بعد معرفی پدال ها و کاربرد کنترل کلاچ به همراه گاز و کنترل ترمز در دو مرحله یا در سه مرحله را به هنرجو آموزش دهد. بیشتر هنرجوها بزرگترین مشکلی که در رانندگی دارند کنترل کلاچ و نیم کلاج می باشد و تشخیص فاصله جانبی نسبت به سایر خودرو ها یا اجسام را دارند این وظیفه مربی می باشد که آموزشی که به هنرجو ارائه می دهد و تمریناتی که چهار نوع می باشد ./ این مشکل و ضعف حل می شود#
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید