فیلم ‌ ‌‌پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

‌ ‌‌اقدامات پیش گیرانه از ابتلا به ویروس کرونا. جهت تماس با آزمایشگاه تشخیص طبی آریا می توانید با شماره های 02165565770-02165555770 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس اینستاگرام ( و سایت ( مراجعه نمایید.
ویدیوهای مرتبط