کلکتور گرمایش از کف

منیفولد یا همان کلکتورهای فلومتر دار با توجه به وجود فلومتر بر روی این کلکتور ها قادر به تنظیم دبی هر لوپ به صورت جداگانه می باشد. مهندسین مکانیک ناظر توجه داشته باشند که در پروژه هایی که از منیفولدفلومتردار استفاده میشود حتما در نقشه های طراحی دبی هر لوپ نیز ذکر شده باشد. مهندس سیاح _ طراح ، پیمانکار اجرایی و کارشناس فروش برندهای معتبر اروپایی گرمایش ازکف
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید