قهرمانی روستا - هندیکاپ کلاس6 یکسر عرب مسافت 1000 - فصل تابستان تهران 1401

اسب آراموس روستا با چابکسواری بنیامین جرجانی و مالکیت حسن میر حسینی توانست در دور 6 هفته 1 - جمعه فصل تابستان تهران 1401، عنوان قهرمانی را در کورس عرب هندیکاپ کلاس6 یکسر مسافت 1000 کسب نماید. اسب های پیروز نور و وادی نور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید