صندلی لرزان ریاست در کابل

تقریبا 5 ماه پیش بود که مردم در افغانستان به پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس‌جمهوری خود را انتخاب کنند. حالا نام اشرف از صندوق‌های رای بیرون آمده اما عبدالله عبدالله رقیب اصلی او این نتیجه را قبول ندارد و می‌خواهد خودش دولت جدیدی را تشکیل دهد
ویدیوهای مرتبط