روشنک عجمیان در سالن دنیای چهره‌ها

اینکه سالن دنیای چهره‌ها انتخاب هنرمندان خوب کشورمونه باعث خوشحالی و افتخار ماست ️ آکادمی زیبایی دنیای چهره‌ها دنیای چهره ها آموزشگاه وسالن زیبایی ، بامجوز رسمی می باشد مدارک ارائه شده سالن زیبایی دنیای چهره ها: ارایه بیست مدرک معتبر فنی حرفه ازسازمان فنی حرفه سالن زیبایی دنیای چهره ها تحت نظارت : لیلا صالحی، کارشناسی ارشد روان شناسی وکارشناس زیبایی ازدانشگاه زیبایی تهران می باشد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید