عروسی در آذربایجان

یکی از آئین ها و رسوم دیرینه و کهن در بین روستاییان و عشایر آذربایجان، آئین عروسی می باشد. پس از آنکه پسری ، دختری برای ازدواج پیدا می کند ابتدا از طرف خانواده پسر برای دختر افرادی به خانه دختر می روند که به آنها در زبان محلی ائلچی می گویند. اگر این پیشنهاد ازدواج از سوی خانواده دختر پذیرفته شد با چای شیرین از خانواده پسر پذیرایی می کنند ولی اگر این پیشنهاد رد شود نمک در کفش های خانواده پسر می ریزند که به معنی و مفهوم رد این پیشنهاد است. به ما بپیوندید #آیین #آداب_و_رسوم #ائلچی #خواستگاری #ازدواج #روستا #عشایر #عشایر_آذربایجان #آذربایجان #آذربایجانلی #توی #عروسی #تورک #اردبیل #اورمیه #زنجان #تبریز #اهر #قره_داغ #قشقایی #همدان_تورکلری #خراسان_تورکلری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید