بزرگ بودن سر جنین

اندازه ی دور سر جنین در اواخر بارداری اهمیت پیدا می کنه گاهی اوقات اندازه ی دور سر جنین بزرگتر از حد نرمال درمیاد و درصورتیکه مشکلات دیگری در روند بارداری پیدا نشده باشد، هیچ اهمیت خاصی ندارد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید