تمومش کن! حرف زدن با انسان های...

نازنين جهان پيما️ ️عضو سازمان نظام روانشناسی️ ️عضو انجمن روانشناسی ایران️ ️مشاور علوم پزشکی دانشگاه تهران️ جهت هماهنگی برای وقت مشاوره دایرکت =آنلاین کلینیک=حضوری کانال تلگرام اینستاگرام nazanin.jahanpyma۲
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید