پوشش انتظامی اجتماع خانوادگی سلام فرمانده پلیس تهران بزرگ ورزشگاه آزادی

پوشش انتظامی اجتماع خانوادگی سلام فرمانده پلیس تهران بزرگ ورزشگاه آزادی پایگاه خبری صفر دو یک با حضور رئیس های تخصصی پلیس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری و سردار حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید