میدونستین کبریت برای روشن کردن آتیش نیست؟

درباره کبریت چی میدونید؟ آیا کبریت فقط برای روشن کردن زیر سماور استفاده می‌شود؟ رسالت بزرگ کبریت‌ها چیست؟ // در این قسمت پروفسور بسطامی از رازِ بزرگ کبریت‌ها پرده برداری می‌کند. شما میتوانید برنامه واکنش را در یوتیوب دنبال کنید: (youtube.com/channel/UCl3KSnCoWd67sQPYGygFy9g)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید