سریال حماسه قسمت ۲۴، بدون زیرنویس

"آک‌کیز دختری یتیم هست که در کوهستان زندگی میکند و به سختی بزرگ شده است! این دختر به جنگ و مبارزه با ظلم پادشاه میرود تا بتواند به برده ها و مردم بیگناه کمک کند...اما در این زمان آک‌کیز یه عشق حماسی رو با پسر همین پادشاه تجربه خواهد کرد....!"
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید