دستگاه خط زنی زیره کفش

توسط دستگاه خط زنی زیره کفش ماشین سازی نبیلی محدوده ای از زیره که باید به رویه متصل شود  و پرس شود را خط کشی و علامت گذاری می شود. بدین صورت که بعد از کشیده شدن رویه یا پستها کفش بر روی قالب و طی کردن مراحل آماده سازی قسمت زیرین کفش، قالب را برروی زیره قرار می دهیم و توسط پرس خط کشی محل قرار گرفتن دقیق زیره مشخص شده و با استفاده از خودکار مخصوص خط کشی، رویه کفش را علامت گذاری می کنیم. علت و اهمیت خط کشی این است که کفش های که بواسطه این دستگاه تولید شده است استحکام بیشتری دارد زیرا تمام سطحی که قرار است به زیره متصل شود برای چسب زنی علامت گذاری شده و از قلم نمی افتد و به دقت و تمیز بودن کار نیز کمک میکند و چسب را خارج از ناحیه مشخص شده نمی زنیم. ویژگی دستگاه : در زمان تولید برای چسب زنی صرفه جویی می شود. موجب استحکام بهتر کفش بعلت چسب زدن کل ناحیه علامت گذاری خواهدشد. کفش تولید شده تمیز و زیباتر خواهد بود . تنظیم خودکار قوس زیره کفش در نتیجه خط کشی دقیق تر که منجر به روند بهتر چسب زنی می شود. برای پای چپ و راست قابل استفاده است. شما می توانید برای دریافت توضیحات تکمیلی و خرید این دستگاه با ما تماس بگیرید. 09141147050
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید