کمیک موشن گردان اخلاص

بر اساس خاطره ای از هم رزم شهید محمد جواد آخوندی تولیدی حوزه هنری خراسان جنوبی به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران خرسان جنوبی نویسنده و کارگردان : محمد براتی
ویدیوهای جدید