تست عملکرد آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت یک ماده برای جلوگیری از رسوب کردن آب میباشد. انتی اسکالانت ها در دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده شده و از رسوب آب های سخت در منافذ فیلتر هعای ممبرین جلوگیری میکنند. در صورت تمایل به شناخت بهتر دستگاه های تصفیه آب صنعتی میتوانید از لینک زیر دیدن کنید : d8%a2%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید