دستگاه تزریق فوم پی یو کفش

مشخصات دستگاه تزريق فوم شرکت البرز ماشين پاسار گاد18 موتور ها زيمنس المان ويا ايتاليايي.نازل تزريق کنون ايتاليا.پمپها کراخت المان يا روکت اسپانيا.مخازن 280ليتري فلنچ دار دوجداره مجهز به سيستم گرمايش با روغن داغ هرکدام بصورت جداگانه.پمپ گردش روغن هر مخزن جداگانه. داراي کوئل هاي خنک کننده دماي مواد .داراي ميکسرهمزن مخازن جداگانه . داراي سنسور کنترل سطح( پر يا خالي )داراي سيستم بارگيري موادو پمپ هاي جداگانه براي هر يک مواد از بشکه به مخازن دستگاه بصورت اتوماتيک.پمپهاي بارگيري و انتقال مواد جهزبه سيستم گردش روغن داخل پمپ ها جهت گرم يا خنک کردن و جلوگيري از گيرپاچ کردن پمپ ها .داراي فيلتر صافي هاي مخصوص درمسيرهاي بارگيري پرکن مخزن و پمپهاي انتقال مواد داراي سنسورهاي دقيق کنترل دما جهت گرم يا خنک کردن.گيج هاي فشار ترک .شيلنگ ها ايتاليايي و مجهز به المنت سراسري جهت جلو گيري از افت دما.داراي جک تنظيم ارتفاع نازل. تابلو برق کامل PLC.اينورتر ها تکو .plcدلتا.HMiبرند دلتا.فيوزهاLSکره.کنتاکتورها LSکره. استفاده از کليدهاو لوازم استاندارد. بوم نازل گردون ???درجه .دستگاه داراي چرخ جهت جابجايي آسان. البرزماشين پاسارگاد به ادرس :کرج
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید