فیلم جومونگ | حمله به به فرمانده حموسو | کشتن حموسو توسط تسو

[فانتزی تاریخی گوگوریو] هاموسو در حمله یک سرباز به رهبری جومونگ دائسو می میرد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید