جراحی ترمیم تاندون تری سپس بازو

علائمی که نشان دهنده ی نیاز بیمار به عمل جراحی ترمیم تاندون شانه است · احساس درد در ناحیه شانه و بازو · تورم در این ناحیه · احساس ضعف · ناتوانی در انجام برخی از کارها تاندون دراز عضله دوسر بازو از بالای سر استخوان بازو به طرف مفصل شانه امتداد ... جوان با سطح فعالیت بالا برای ترمیم تاندون پاره شده ، جراحی پیشنهاد می شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید