جراحی سندروم تونل کوبیتال | 02188880640

سندرم تونل کوبیتال زمانی رخ می‌دهد که عصب اولنار که از تونل کوبیتال در داخل آرنج عبور می‌کند، ملتهب، متورم و تحریک بشود. برای درمان سندروم کوبیتال تونل و برداشتن فشار وارده بر عصب اولنار چند نوع عمل جراحی وجود دارد.اگر درمان جراحی برای بیمار انجام نگیرد فشار بر عصب اولنار بیشتر میشود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید