روتین پوستی Hailey Bieber

در این ویدیو Hailey Bieber روتین پوستی خودش رو به اشتراک گذاشته و محصولاتی که استفاده می کند برای شفافیت پوستش را معرفی کرده.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید