سخنان ریاست جمهوری در نشست کشورهای اوراسیا

سخنرانی روحانی در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید