تعریف مشتریان

در این ویدئو شما با نحوه تعریف مشتریان در نرم افزار حسابداری آسان شرکت سیناپردازش آشنا خواهید شد. نرم افزاري سيناپردازش. ناشر نرم افزارهاي اتوماسيون اداري و مالي. www.sinapardazesh.ir. شبکه هاي اجتماعي : @sinapardazesh
ویدیوهای مرتبط