موضوع آموزش آشنايى با Event viewer در ويندوز بخش اول قسمت ال

مهندس رضا قاضی متخصص شبکه هاى کامپیوترى داراى مدرک رسمى از مایکروسافت و سیسکو تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۹۶۰۶۸۰۲۳ آدرس اینستا گرام : آدرس سایت : it.tools.ir
ویدیوهای مرتبط