تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های فعال‌تر منطقه‌ای

اراده جمهوری اسلامی ایران متنوع‌سازی روابط اقتصادی خود و تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های فعال‌تر منطقه‌ای- بین‌المللی است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید