اتوکلاو سری 5000 وصال

اتوکلاو وصال گستر طب با کیفیتی که دارد با استقبال خوبی از سوی دندانپزشکان محترم مواجه شده است و گزینه مناسبی برای استفاده در مطب های دندانپزشکی است
ارسال شده توسط : دنتاطب
ویدیوهای جدید