میخسازی آذرمیخ میلاد

تولید و بسته بندی سفارشی و صادراتی انواع سایز میخ به درخواست مشتری،با نشان استاندارد ملی ایران 00989143148129-04136371552
ارسال شده توسط : میخسازی آذرمیخ میلاد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید