شرایط جوی منطقه ای که بالگرد رئیس‌جمهور دچار حادثه شده

آخرین اخبار از وضعیت بالگرد حامل رئیس جمهور

سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران آقای رئیسی


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید