رئالیتی‌شو رینگو

چالش جدید مجید واشقانی با رینگوبا پایان تصویربرداری این رئالیتی‌شو ووارد شدن به مرحله تدوین مسابقه استندآپ کمدی رینگوبه کارگردانی سعید پاک درحال مذاکره با پلتفرم ها هستند
ارسال شده توسط : نماوید✅
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید