تفسیر روایت ( یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما )

تفسیر روایت ( یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما ) ....
ارسال شده توسط : کتاب الله و عترتی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید