سید جعفر موسویان نژاد

فوت سید جعفر موسویان به علت سکته مغزی در دزفول..او یکی از بهترین دانش آموزان منطقه سوسنگرد بوده و باقی خواهد ماند یادش گرامی


ارسال شده توسط : عکس فوتشدگان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید