کودریز باغی مهرگان

کودریز دامی ماسه ریز باغی مهرگان ماشین جهت کودریزی در باغات به صورت کنار ریز برای چالکودحجم مخزن 2 الی 8 متر مکعبجهت باغات مکانیزه و یا سنتیقابلیت ریزش کود دامی و کمپوست ها از 10 الی 50 تن در هکتارقابلیت ریزش کود شیمیایی از 100 الی 1000 کیلو در هکتارقابلیت ریزش همزمان یا به صورت مجزاریزش از جلو به صورت کنار ریزگیربکس قدرتیزنجیر کف روسی چهار چرخ دو محور و یا دو چرخ تک محور
ارسال شده توسط : مهرگان ماشین
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید