لیوزاد .. واحد تجاری سازی اختراعات ..

شرکت لیوزاد ( نوآورترین شرکت ایران با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده ) اولین شرکت تخصصی تجاری سازی اختراعات ایران می باشد . واحد تجاری سازی شرکت لیوزاد متشکل از بخش های طراحی صنعتی ، الکترونیک ، مکاترونیک ، قالب سازی ، تولید انبوه ، بازاریابی و فروش می باشد که بدست متخصصین با تجربه فعالیت می نماید . این ویدیو جهت معرفی گوشه ای از فعالیت حوزه تجاری سازی شرکت لیوزاد به مدیریت مهندس سعید بیگ زاده ( بنیانگذار انجمن مخترعان جوان و شرکت لیوزاد ) می باشد . برترین ها ، لایق بهترین ها ، ( لیوزاد )
ارسال شده توسط : شرکت لیوزاد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید