درمانگر شوید-آموزش پرانا هیلینگ

با انرژی درمانی (پرانا هیلینگ) بیاموزید برای خود و دیگران درمان موفق انجام دهید. لذت درمانگری را تجربه کنید. جهت سفارش پکیج های آموزش انرژی درمانی و اطلاعات بیشتر بعدازظهرها تماس بگیرید. ۰۹۱۳۸۳۱۰۸۸۹


ارسال شده توسط : انرژی درمانی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید