بیدار سازی کندالینی انرژی خفته

کندالینی چیست؟ چگونه فعال میشود؟ بهترین روش آماده سازی کندالینی انجام مراقبه صحیح است. انرژی درمانی و فعال کردن چاکراها در بیدارسازی کندالینی بسیار موثر است. جهت تهیه پکیج های آموزش انرژی درمانی و مراقبه در پیام بگذارید. ایتا،تلگرام،بله ۰۹۱۳۸۳۱۰۸۸۹


ارسال شده توسط : انرژی درمانی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید