تخریب با بلک پاور - شیوه تخریب سنگ و تخریب بتن

قیمت تخریب بتن در مقایسه با فرایند هایی از جمله برش به نسبت پایین تر است . حال این سوال مطرح است که دلیل پایین تر بودن قیمت نسبت به برش چیست در فرایند تخریب عمده کار و فعالیت و عملیات آن را نیروی انسانی تامین می کند ؛ در حالی که در فرایند برش بتن که یک فرایند تقریبا تمام اتوماتیک است همه ی عملیات را دستگاه ها انجام میدهند پس هزینه های بالای آن به دلیل داشتن دستگاه های تمام اتوماتیک در برش بتن در مقابل تخریب می باشد. شیوه ها و روش های تخریب بتن تخریب بتن دارای روش های متفاوت و مختلفی می باشد که انتخاب کدام از این روش ها بسته به جزئیات اجرایی و چالش های پیش رو متغیر می باشد . در برخی از روش های تخریب عملیات متکی بر نیروی انسانی میباشد و در برخی روش ها از دستگاه هایی استفاده می شود که می توان بتن مسلح را نیز بشکند که در این روش ها عملیات متکی بر ماشین الات و دستگاه ها می باشد. https://katrockshimi.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86


ارسال شده توسط : کتراک شیمی ایرانیان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید