کودریز باغی مهرگان ماشین

کودریز دامی باغی مهرگان ماشین جهت ریزش انواع کود دامی و مرغی با روطبت بالا و خشک قابلیت ریزش همزمان و یا مجزا کود شیمیایی و پلیتی و کود دامی قابلیت ریزش گچ و ماسه بادی 09120933608
ارسال شده توسط : مهرگان ماشین
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید