گونه های مختلف قهوه- زدشاپ24

گونه های قهوه ، واریته هایی هستند که از گیاه قهوه تولید میشوند. دو گونه اصلی قهوه ، عربیکا و روبوستا است. قهوه عربیکا به عنوان گونه باکیفیت تر و معمولاً با طعم ملایم و بهتر شناخته میشود. در حالی که قهوه روبوستا دارای طعم قوی تر و مزه تلخ تر است. هر دو گونه قهوه برای تولید قهوه استفاده میشوند اما مطابق مزه و ترجیحات شخصی ممکن است یکی از این دو گونه بیشتر مورد ترجیح قرار گیرد.


ارسال شده توسط : زد شاپ 24 | قهوه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید