تمیز کردن نمای ساختمان با طناب بدون داربست

https://petzlrappel.com/building-facade-cleaning/ “شرکت کار در ارتفاع نماســازان پیشـــرو” - مجری خدمات در ارتفاع و نمای ساختمان با راپل وبسایت: www.petzlrappel.com - تاسیس: ۱۳۸۸ - دارای ۵ شعبه فعال - حوزه کاری: تهران کرج و کل نقاط ایران - تماس: ۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰ - ۰۹۰۱۰۰۰۰۳۵۳ - ۰۹۱۲۲۰۹۴۵۶۳ محتــوای ویدیـــو: «تمیز کردن نمای ساختمان با طناب و راپل بدون داربست در تهران و کرج»


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید