مجری نمای شیشه ای کرتین وال

09123008791 کرتین وال در زبان فارسی به معنای دیوار پرده ای می باشد. ترکیب دو کلمه دیوار بمعنای مانع سنگین و پرده بمعنای سبک واقعا تداعی کننده این نوع نما می باشد که در عین حال که مانند دیوار مقاومت بالا و استحکام کافی دارد اما همانند پرده سبک و زیباست. کرتین وال پوشش دهنده نمای بیرونی ساختمان می باشد که از کنار هم قرار گرفتن پروفیل های آلومینیوم و شیشه بشکل مشبک تشکیل می شود، نام دیگر آن سازه خود ایستا می باشد.


ارسال شده توسط : vaeziwin✅
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید