انجمن مخترعان جوان

مهندس سعید بیگ زاده بنیانگذار انجمن مخترعان جوان ، حامی مخترعان جوان ایران ، مدیریت شرکت لیوزاد ( نوآورترین شرکت ایران با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده رسمی ) . از ایده تا اختراع در خدمت جامعه مخترعین
ارسال شده توسط : اختراعات کاربردی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید