مهندس سعید بیگ زاده بنیانگذار انجمن مخترعان جوان

مهندس سعید بیگ زاده بنیانگذار انجمن مخترعان جوان و شرکت لیوزاد ( نوآورترین شرکت ایران با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده ) اولین شرکت تخصصی تجاری سازی اختراعات کشور . تولید کننده خط تولید کارخانه جات و قطعات صنعتی پیشرفته
ارسال شده توسط : شرکت لیوزاد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید