کسب نشان برتر بنیاد ملی نخبان توسط مهندس سعید بیگ زاده

کسب نشان برتر بنیاد ملی نخبگان توسط مهندس سعید بیگ زاده ( بنیانگذار انجمن مخترعان جوان و شرکت لیوزاد نوآورترین شرکت ایران با بیش از چهل اختراع و طرح صنعتی ثبت شده ) اولین شرکت تخصصی تجاری سازی اختراعات کشور .
ارسال شده توسط : شرکت لیوزاد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید