خودشناسی قسمت اول|استاد مهرداد آرامش

خودشناسی چیست و چرا لازم است خودمان را بشناسیم؟ در اولین قسمت از سرفصل خودشناسی، با ما همراه باشید تا بدانیم خودشناسی چه چیزی و از انجام آن به دنبال چه چیزی هستیم و به دنبال چه چیزی نباید باشیم ... mehrdadarameshoffice@
ارسال شده توسط : رشد و آگاهی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید